Yapı Malzemeleri Ve Sınıflandırılması

Malzemede Standart ve Yapı Malzemelerinin Sınıflandırılması

Malzemede Standart

Standartların genel amaçları;

– çeşitlerin azaltılması (basitleştirme)
– boyutların birleşmesi (birleştirme)
– kalite belirtme ve kontrolü (vasıflandırma) şeklinde sıralanabilir.
dolayısıyla standart;

– çeşidin azalmasından dolayı ekonomi
– boyutların birleşmiş olmasından dolayı hız
– kalitenin iyileşmesi ve kontrolünden dolayı sağlamlık getirmektedir.

standart çeşitleri pek çok olmakla beraber günümüzde en çok kullanılan standartları 7 grup içinde toplamak mümkündür.

-Temel standartlar
1. ölçü (uzunluk, yüzey, hacim)
2. ağırlık (kg)
3. zaman (saniye)
4. ısı (kalori)
5. elektrik akımı (amper) vb.

-Terim ve sembol standartları
1. harf
2. rakam
3. işaret
4. sembol

-Boyut ve biçim standartları
(tuğla, kiremit, ampul vb..)

-Değer ve birleşim standartları
(maddenin bütün özellikleri)

-Analiz ve kontrol standartları
(kullanmada değer ve birleşim için göz önüne alınacak değerler ve kurallar)

-Standart uygulama standartları
(tüketim esnasında uygulanacak kurallar)

-Mühendislik standartları
(hesap ve çizimde değerler, kabuller ve kurallar gibi)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

-Amaç
bina ve diğer inşaat mühendisliği işleri dahil olmak üzere tüm yapı işlerinde daimi olarak kullanılmak amacıyla üretilecek yapı malzemelerinin taşıması gereken temel gerekleri, bu malzemelerde bulunması gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri, piyasa gözetimi ve denetimi işlemleri ile ilgili usül ve esasları belirlemek.

-Kapsam
yapı işlerine ilişkin mekanik dayanım ve stabilite, yangın durumunda emniyet, hijyen, sağlık ve çevre, kullanım emniyeti, gürültüye karşı koruma, enerjiden tasarruf ve ısı korunumu açısından yapı malzemelerine uygulanacak kurallar.

YAPI MALZEMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI:

-Kökenlerine göre;

1. Doğal malzemeler

-organik (bitkisel) kökenli malzemeler (ağaç vb)
-inorganik kökenli malzemeler (toprak, taş, maden vb.)

2.Yapay malzemeler

-doğal malzemelerin veya fosillerin kimyasal dönüşümü veya bileşimleri ile oluşturulmuş veya çeşitli evreleri olarak üretilmiş malzemeler (plastikler)

-Kullanım Yerine Göre

1. Taşıyıcı ürünler
mekanik özellikleri yüksek olan ürünler. (taş , tuğla, çelik, ahşap, beton vb..) yapıda yük taşıyan bölümlerde (taşıyıcı duvar, kolon, kiriş, döşeme, temel vb) kullanılır.

2. Koruyucu ürünler
yapıyı iç ve dış etkenlerden (ısı, ses, su, toz vb.) koruyan yalıtım ürünleridir. (polistren, cam yünü, bitüm vb.)

3. Kaplama ürünler
yapı elemanlarının yüzeylerinde kullanılan ve işlevler doğrultusunda farklı görevler üstlenen bitiş ürünleridir. (boya, ahşap, parke, seramik vb)

– Yüke Dirençlerine Göre1. Sünek malzemeler
kopmadan önce esneklik sınırına kadar uzayabilme niteliğine sahip malzemelerdir. (termoplastikler, ahşap, metal)


2. Gevrek malzemeler
basınç altında kırılabilme, patlayarak dağılma veya kopma niteliklerine sahip malzemelerdir. (cam, taş, tuğla, beton, seramik vb..)


– Şekil değişimine göre,


1. Elastik malzemeler
yük etkisi altında şekil değiştirip yük kalkınca tamamen eski haline dönebilen malzemelerdir (kauçuk vb)

2. Plastik malzemeler
yük etkisi altında şekil değiştirip yük kalkınca oldugu gibi kalan ve eski haline dönemeyen malzemelerdir (kil vb)

3. Elasto-Plastik malzemeler
yük etkisi altında şekil değişimine uğrayıp yük kalktıktan sonra kısmen eski haline dönebilen ve bir kısım kalıcı deformasyonu bulunan malzemelerdir. (çelik vb..)


– Fiziksel bünyesine göre


1.Homogenlik
bir malzemenin aynı cins ve karakterdeki maddelerden oluşmasıdır. (metal)

2. Heterogenlik
bir malzemenin değişik cins ve karakterdeki maddelerden oluşmasıdır (ahşap)

3. İzotropluk
bir malzemenin bir noktasındaki özelliklerinin yönlere bağlı olmaması ve değişmemesidir. (metal)

4. Anizotropluk
bir malzemenin bir noktasındaki özelliklerinin yönlere bağlı olması ve değişebilmesidir. (ahşap)


– Doluluk ve boşluk oranına göre;


1. Gözenekli malzemeler
boşlukları olan ve çok miktarda su emebilen malzemelerdir. (ahşap vb)

2. Gözeneksiz malzemeler
boşlukları olmyan ve su emmeyen malzemelerdir. (çelik vb)

Bir cevap yazın