GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ -I-

Geoteknik Deprem Mühendisliğine Giriş

Deprem

Deprem yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına “DEPREM” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “SİSMOLOJİ” denir.

deprem sırasında oluşan bir göçük

Deprem asırlar süren araştırmaları 3000 yıl önce çinde tutulan kayıtlara dayanan bir doğal afettir. Eski zamanlardan beri kayıt tutulmasına karşın deprem hakkındaki bilgimiz oldukça kısıtlıdır.

Depremler milyonlarca yıldır meydana gelmektedir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de olacağı açıktır. Bazı depremler nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde kent merkezlerine yakın yerlerde meydana gelmekte ve bölgeyi üst yapı ve alt yapı açısından feci bir şekilde etkileyebilmektedir.

Depremlerin oluşumunu engellemek ya da fayın yerini değiştirmek imkansızdır. Fakat kuvvetli deprem sarsıntılarının etkilerini hafifletmek can kaybını yaralanmaları ve zararı azaltmak mümkündür.

Deprem mühendisliğinin konusu, depremin insan ve onun çevresi üzerindeki etkileri ve bu etkileri azaltma yöntemleridir.
Deprem mühendisliği jeoloji, sismoloji, geoteknik mühendisliği, yapı mühendisliği risk analizi ve diğer teknik alanları da kapsayan geniş bir disiplindir.

Anılarımızda maalesef ki en çok canlanan fotoğraf hikayesi için Kasım 1999 Depremi

Geotechnical Earthquake Engineering / Steven LKramer

Geotechnical Earthquake Engineering Handbook  /  Robert W. Day.

Bir cevap yazın