Beton Karışım Hesabı*

BETON = ÇİMENTO + SU + AGREGA

Teorik Birleşimin Hesabı;

  1. Agrega karışım yüzdeleri referans eğrisi veya bölgelerine göre tayin edilir. Hesaplanan yüzdeler 1 m3 agregadaki hacim cinsinden agrega yığınıdır.
  2. Beton kıvamına göre su miktarı tayin edilir (S=α(10-k)),
  3. Beton mukavemet formüllerinden (Bolomey veya Graff) Ç/S oranı tayin edilir,
  4. Hesaplanan çimento miktarı minimum dozaj ile karşılaştırılır ve büyük olan değer alınır.
  5. Toplam agrega hacmi ve agrega miktarları birim hacim denklemlerinden hesaplanır.
YM-6-Karisim_Hesabi-1

Bir cevap yazın