Adım Adım Yol Yapım Çalışmaları

Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Yol projesinin hazırlanması sırasında aşağıdaki çalışmalar yapılır:

  • Yol güzergahının etüdü
  • Kesin güzergahın aplikasyonu
  • Yol güzergahında poligon ağının oluşturulması.
  • Yol güzergahında şeritvari halihazır haritanın çıkarılması
  • Boyuna ve enine kesitlerin çizimi ve hesaplanması
  • Hacim hesapları ve brükner eğrisi ile toprak dağıtımı7-Yol maliyetinin hesaplanması

Yol yapımı aşamasında yapılan çalışmalar ise şunlardır:

  1. Şev kazıklarının çakılması
  2. Alt yapı (Toprak İşleri) ve Sanat yapılarının yapılması. (Menfez ,Köprü , Viyadük, Akadük gibi yapılar.)
  3. Üst yapının yapılması (Alt temel,Plentmiks,Bitümlü temel ,Binder,Aşınma )
  4. Yol aksesuarların yapılması.(Şerit çizgileri , Oto korkuluk vb.)
yol_yapim_asamalari

Bir cevap yazın